Grāmatvedības apkalpošana

Uzņēmumiem ir iespēja noslēgt grāmatvedības apkalpošanas līgumu. Pēc klienta izvēles Tilders nodrošina uzņēmuma finanšu datu pilnīgu vai daļēju uzskaiti, kā arī dokumentu apstrādi grāmatvedībai, nodokļu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID. Datu apstrādi Tilders veiks ar grāmatvedības programmām, ko lieto klients, vai arī piedāvās veikt ar Tildes Jumi vai Zalkti.

Dažādu atskaišu sagatavošana

Tilders piedāvā sniegt klientiem arī tādus pakalpojumus kā

  1. gada pārskatu,
  2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarāciju,
  3. Centrālās Statistikas Pārvaldes pārskatu

sagatavošanu. Šie pakalpojumi ir ērti tiem klientiem, kuriem grāmatvedība nav tikusi vesta, bet ir nepieciešamība, ievērojot likumus, minētos pārskatus sagatavot.

Audits

Tilders veic klienta grāmatvedības sistēmas atbilstības normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem izvērtēšanu, izstrādā rekomendācijas grāmatvedības uzskaites optimizācijai un pilnveidošanai.

Nodokļu konsultācijas

Tilders speciālisti izskaidro klientiem nodokļu būtību un to piemērošanu praksē, kā arī palīdz rast piemērotāko risinājumu optimāliem nodokļu maksājumiem.

Konsultācijas grāmatvedības jautājumos

Sarežģītu darījumu kontēšana un dažādu uzskaites īpatnību izskaidrošana. Latvijas grāmatvedības standartu piemērošanas problēmu risinājumi. Jauniem uzņēmējiem tiek piedāvāts izstrādāt grāmatvedības uzskaites kārtību.